Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Podróż służbowa; zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej

TK

Konstrukcja normatywna przyjęta w zakwestionowanych przepisach doprowadziła do nieprzewidywalności skutków prawnych działań podjętych na ich podstawie przez ich adresatów, przez co naruszyła zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.   

24 listopada 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Związku Pracodawców “Transport i Logistyka Polska” dotyczący podróży służbowej (zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej).

Treść wyroku na oficjalnej stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego

Źródło: trybunal.gov.pl