Certyfikat kompetencji zawodowych – szkolenie

Featured

Sala Szkoleniowa

Najbliższe szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – w zakresie przewozu rzeczy lub osób planujemy zorganizować w następującym terminie:

  • 7 października – piątek     - w godz. 14:50 – 20:00
  • października - sobota    – w godz. 09:00 – 14:00
  • października - niedziela – w godz. 09:00 – 14:00
  • 14 października - piątek     – w godz. 15:00 – 20:00
  • 15 października - sobota    – w godz. 09:00 – 14:00
  • 16 października - niedziela – w godz. 09:00 – 14:00

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ON-LINE

Czytaj więcej…

Posiedzenie Zarządu DSPM – 15.09.2016 r.

Dnia 15.09.2016.r. odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych, podczas którego omówiono liczne problemy nurtujące firmy transportowe, jak również nowe szanse otwierające się przed przewoźnikami.

Czytaj więcej…

Włochy: płaca minimalna w transporcie dla kabotażu

LOGO-Włochy

Rozporządzenie z moca ustawy nr 136 z dnia 17 lipca 2016 w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w art. 1 ustęp 4 stanowi, że niniejsze rozporządzenie stosuje się także w przypadku ewentualnych przewozów kabotażowych.

Czytaj więcej…

Węgry: płaca minimalna nie dotyczy transportu

LOGO-Węgry

Uprzejmie informujemy, że wobec zastrzeżeń zgłaszanych przez organizacje i stowarzyszenia transportowe, jak również rozbieżność stanowisk węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej i m.in. Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy UE w Brukseli, nt. objęcia zagranicznych firm transportowych zakresem przedmiotowym węgierskich regulacji o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (wdrożenie dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE) – w tym obowiązkiem raportowania przypadków delegowania pracowników, WPHI Ambasady RP w Budapeszcie ponownie zwrócił się do węgierskiego MGN o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii.

Czytaj więcej…

Francuski Loi Macron – Przed pierwszym wyjazdem do Francji

Flaga-Francji

I. Wystawić kierowcy ZAŚWIADCZENIE o delegowaniu

Firma transportowa, która deleguje pracowników, jest zobowiązana do wystawienia pracownikowi–kierowcy zaświadczenia o delegowaniu.
Zaświadczenia jest ważne maksymalnie 6 miesięcy.
Zaświadczenie musi być sporządzone w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania.
Zaświadczenie o delegowaniu konkretnego pracownika jest wystawiane w 2 egzemplarzach: jeden dla pracownika (musi znajdować się w kabinie pojazdu) i drugi dla przedstawiciela firmy we Francji.

Czytaj więcej…

PROTEST – 31.05.2016 r.

31 maja 2016 r. z inicjatywy ZMPD odbył się protest międzynarodowych przewoźników drogowych w Warszawie oraz w stolicach 10 innych krajów europejskich. Przewoźnicy z 11 krajów w ten sposób wyrazili swój sprzeciw wchodzącej w życie 1 lipca 2016 r. francuskiej ustawy autorstwa Macrona, mogącej doprowadzić do wyeliminowania zagranicznych przedsiębiorców z francuskiego rynku transportu drogowego.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych reprezentowało nasz region przyłączając się do warszawskiego protestu przeciwko wprowadzaniu ustaw dotyczących płacy minimalnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej co bezpośrednio zagraża zasadzie spójności jednolitego rynku.

Nowe prawo francuskie dotyczące transportu międzynarodowego tworzy olbrzymie obciążenia administracyjne i koszty, głównie dla przewoźników mających siedzibę poza Francją. To prawo jest nieadekwatne, niesprawiedliwe, ogranicza europejskie wolności i przyniesie nam wszystkim jedynie negatywne skutki. Żaden kraj w Europie nie ogranicza działalności gospodarczej w sposób, jaki zrobiła to Francja poprzez ustawę Macrona - zaznaczyli przewoźnicy

 

Protest

Polska – Rosja: kolejna tura rozmów 31 marca – 1 kwietnia w Gdańsku

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uzgodniło ze stroną rosyjską, że rozmowy w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych w ramach Polsko – Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych będą kontynuowane w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Gdańsku.

Po trudnych i skomplikowanych negocjacjach 19 lutego 2016 r. udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wznowienia międzynarodowych przewozów drogowych do Rosji. Po zakończeniu rozmów, które odbyły się w dniach 18-19 lutego 2016 r. w Moskwie, wiceministrowie Jerzy Szmit i Nikołaj Asauł podpisali protokół. Ustalono w nim, że strony wymienią się zezwoleniami, które będą ważne do 15 kwietnia 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Austria – plakietki ekologiczne

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku pojazdy ciężarowe, które będą poruszać się w Wiedniu oraz w okolicach, m.in. w dolnej Austrii (Wiener Umland), muszą być wyposażone w austriackie etykiety ekologiczne dotyczące klasy emisji spalin (EURO).
Pojazdy zagraniczne muszą być wyposażone w nalepki ekologiczne w celu zwolnienia z ograniczeń w ruchu w Wiedniu i okolicach.

winiety-1-6

Czytaj więcej…

Konsultacje prawnicze

W pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godz. 9-15 w biurze Stowarzyszenia odbywają się bezpłatne dla firm członkowskich konsultacje prawników z Biura Pomocy Przewoźnikom.

Serdeczenie zachęcamy do skorzystania z tej możliwości!