Światowe Dni Młodzieży – Zakazy Ruchu Pojazdów

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży, Wojewoda Śląski opublikował rozporządzenie nr 1/16 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów – po drogach na obszarze województwa śląskiego – w dniu 28 lipca 2016 r. w godzinach od 04:00 do 16:00.

Mapa-zakazow-w-dniu-28.07

Czytaj więcej…

Francuski Loi Macron – Przed pierwszym wyjazdem do Francji

Flaga-Francji

I. Wystawić kierowcy ZAŚWIADCZENIE o delegowaniu

Firma transportowa, która deleguje pracowników, jest zobowiązana do wystawienia pracownikowi–kierowcy zaświadczenia o delegowaniu.
Zaświadczenia jest ważne maksymalnie 6 miesięcy.
Zaświadczenie musi być sporządzone w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania.
Zaświadczenie o delegowaniu konkretnego pracownika jest wystawiane w 2 egzemplarzach: jeden dla pracownika (musi znajdować się w kabinie pojazdu) i drugi dla przedstawiciela firmy we Francji.

Czytaj więcej…

PROTEST – 31.05.2016 r.

31 maja 2016 r. z inicjatywy ZMPD odbył się protest międzynarodowych przewoźników drogowych w Warszawie oraz w stolicach 10 innych krajów europejskich. Przewoźnicy z 11 krajów w ten sposób wyrazili swój sprzeciw wchodzącej w życie 1 lipca 2016 r. francuskiej ustawy autorstwa Macrona, mogącej doprowadzić do wyeliminowania zagranicznych przedsiębiorców z francuskiego rynku transportu drogowego.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych reprezentowało nasz region przyłączając się do warszawskiego protestu przeciwko wprowadzaniu ustaw dotyczących płacy minimalnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej co bezpośrednio zagraża zasadzie spójności jednolitego rynku.

Nowe prawo francuskie dotyczące transportu międzynarodowego tworzy olbrzymie obciążenia administracyjne i koszty, głównie dla przewoźników mających siedzibę poza Francją. To prawo jest nieadekwatne, niesprawiedliwe, ogranicza europejskie wolności i przyniesie nam wszystkim jedynie negatywne skutki. Żaden kraj w Europie nie ogranicza działalności gospodarczej w sposób, jaki zrobiła to Francja poprzez ustawę Macrona - zaznaczyli przewoźnicy

 

Protest

Polska – Rosja: kolejna tura rozmów 31 marca – 1 kwietnia w Gdańsku

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uzgodniło ze stroną rosyjską, że rozmowy w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych w ramach Polsko – Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych będą kontynuowane w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Gdańsku.

Po trudnych i skomplikowanych negocjacjach 19 lutego 2016 r. udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wznowienia międzynarodowych przewozów drogowych do Rosji. Po zakończeniu rozmów, które odbyły się w dniach 18-19 lutego 2016 r. w Moskwie, wiceministrowie Jerzy Szmit i Nikołaj Asauł podpisali protokół. Ustalono w nim, że strony wymienią się zezwoleniami, które będą ważne do 15 kwietnia 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Austria – plakietki ekologiczne

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku pojazdy ciężarowe, które będą poruszać się w Wiedniu oraz w okolicach, m.in. w dolnej Austrii (Wiener Umland), muszą być wyposażone w austriackie etykiety ekologiczne dotyczące klasy emisji spalin (EURO).
Pojazdy zagraniczne muszą być wyposażone w nalepki ekologiczne w celu zwolnienia z ograniczeń w ruchu w Wiedniu i okolicach.

winiety-1-6

Czytaj więcej…

Konsultacje prawnicze

W pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godz. 9-15 w biurze Stowarzyszenia odbywają się bezpłatne dla firm członkowskich konsultacje prawników z Biura Pomocy Przewoźnikom.

Serdeczenie zachęcamy do skorzystania z tej możliwości!