Ankieta w sprawie ryczałtów za noclegi

W związku z tym, że strona rządowa i część przedstawicieli środowisk transportowych bagatelizuje problem ryczałtów uparcie twierdząc, że pozwy kierowców mają charakter marginalny i nie stanowią realnego zagrożenia dla całej branży, chcemy przedstawić Ministerstwu Infrastruktury realne dane dotyczące skali tego zjawiska.

Dlatego bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

ANKIETA JEST W PEŁNI ANONIMOWA.

Zebrane informacje zostaną przedstawione Ministerstwu tylko w formie danych statystycznych.
Akcja jest prowadzona przez redakcję czasopisma Transport Manager

Liczba własnych pojazdów ciężarowych w Państwa firmie:

Liczba kierowców zatrudnionych w Państwa firmie:

Liczba kierowców, która złożyła przeciwko Państwu pozwy:

Przybliżona łączna kwota złożonych przeciwko Państwu pozwów:

Średnia wartość pojedynczego pozwu / roszczenia od jednego kierowcy:

Czy obawiają się Państwo dalszych pozwów:
 Tak Nie

e-mail: