Rozliczanie cpk – program

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA SZKOLENIE pod nr tel.: 71 360-03-71, 360-03-72

Rozliczanie czasu pracy kierowców – Program

I. Zmiany w przepisach w ostatnim czasie:

 • praktyczne skutki zmiany ustawy o czasie pracy kierowców
 • istotne przepisy ustawy antykryzysowej

II. Rozliczanie czasu pracy kierowców

Zasady zatrudniania kierowców

 • Omówienie systemów pracy (zadaniowy, równoważny, podstawowy, przerywany)
 • Praktyczne zasady wprowadzenia systemów w przedsiębiorstwie
 • Organizowanie pracy i realizacja zadań w poszczególnych systemach pracy
 • Jakie przerwy w czasie pracy gwarantuje ustawa o czasie pracy kierowców?
 • Jakie znaczenie ma doba dla prawidłowego rozliczania czasu pracy?

Ustalanie godzin nadliczbowych

 • Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak nie popełnić błędu rozliczając nadgodziny w równoważnym czasie pracy?
 • Czy w zadaniowym czasie pracy mogą występować nadgodziny?
 • Kiedy naruszenie doby pracowniczej spowoduje wystąpienie godzin nadliczbowych?

Rekompensowanie pracy nadliczbowej i dyżuru

 • Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych (czas wolny lub wypłata wynagrodzenia)?
 • Jak prawidłowo oblicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Czas wolny na wniosek i bez wniosku, jakie są korzyści i zagrożenia przy jego udzielaniu?
 • Jak rekompensować czas dyżuru (jazda zespołowa, czas dyspozycyjności)
 • Jak prawidłowo obliczyć stawkę za dyżur

Rekompensowanie pracy w sobotę, niedzielę lub święto i innej

 • Udzielanie wolnego za prace w dodatkowy dzień wolny (sobota)
 • Rekompensta za pracę w niedzielę lub święto?
 • Skutki nieudzielenia dnia wolnego za prace w soboty, niedziele i święta

Czas pracy w podróży służbowej

 • Kiedy podróż odbywana przez kierowcę będzie delegacją?
 • Jak rozlicza się czas pracy w podróży służbowej?
 • Jak naliczać diety kierowcom będącym w podróży służbowej?
 • Jakie inne koszta przysługują z tytułu podróży służbowych?

Pytania i praktyczne porady realizacji obowiązków rozliczania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej dla kierowców.

Po szkoleniu będzie można skorzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji oraz zapoznać sie z narzędziami do automatycznego wykonywania ewidencji czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografów.