Karta zgłoszenia na kurs “Certyfikat kompetencji zawodowych”

Imiona: (Pole wymagane)

Nazwisko: (Pole wymagane)

Telefon kontaktowy: (Pole wymagane)

E-mail: (Pole wymagane)

Pesel: (Pole wymagane)

Miejsce urodzenia: (Pole wymagane)

NIP:

Dokładny adres (ulica, miejscowość, kod): (Pole wymagane)

Województwo: (Pole wymagane)

Dane płatnika jeśli inne niż powyżej: Nazwa, adres, NIP

 OSÓB RZECZY Wnoszę o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego: (Pole wymagane)

Zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie i opłaty za egzamin w terminie do 5 dnia przed rozpoczęciem szkolenia: (Pole wymagane)

- 800 zł - za egzamin w wydanie certyfikatu
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa
Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
W tytule przelewu wpisujemy: "Za egzamin i certyfikat kompetencji przewoźnika Imię i Nazwisko"

- 1000 zł - za szkolenie (cena obejmuje także materiały szkoleniowe)
Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych
Nr konta: BZ WBK 12 o/Wrocław: 30 1090 2486 0000 0001 0422 9786

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”