Zgłoś problem za granicą

Jeśli w stosunku do Państwa przeprowadzone były czynności kontrolne w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców, możliwym jest zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej.

Zasady czasu jazdy i odpoczynku kierowców są jednolite w całej Europie. Wykładnia i stosowanie ww. przepisów może jednakże różnić się w państwach członkowskich. Przekazane informacje pomogą organizacji Europejska Kontrola Drogowa (Euro Contrôle Route) w lepszym zrozumieniu zasad egzekwowanie prawa w poszczególnych państwach, a także pozwolą na wychwycenie kwestii spornych, których interpretacja napotyka na trudności.

Zagadnienia te zostaną przesłane do poszczególnych państw członkowskich celem podjęcia działań ku ich ujednoliceniu.

Niniejszym pragniemy zaznaczyć, iż celem formularza nie jest wyrażenie niezadowolenia czy też wręcz złożenia skargi na pojęte czynności kontrolne, co oznacza, że wypełnienie formularza nie stanowi odwołania od decyzji. W tym celu należy zwrócić się do właściwych organów państwa.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA on-line