Kontakt

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych
ul. Tarnogajska 5/9
50-512 Wrocław
NIP: 896-10-00-761

e-mail:  biuro@dspm.pl
www.dspm.pl

71 360 03 71, 71 360 03 72

Nr rachunku bankowego:
30 1090 2486 0000 0001 0422 9786

Zarząd Stowarzyszenia działa w następującym składzie:

  1. Zbigniew Janiak – Prezes Zarządu
  2. Włodzimierz Balcerek – Wice Prezes
  3. Marianna Ścigała – Sekretarz
  4. Stefan Saliński – Skarbnik
  5. Marek Wiktorowicz – Członek Zarządu