Kontakt

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych
ul. Tarnogajska 5/9
50-512 Wrocław
NIP: 896-10-00-761

e-mail:  biuro@dspm.pl
www.dspm.pl

71 360 03 71, 71 360 03 72

Nr rachunku bankowego:
30 1090 2486 0000 0001 0422 9786

Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:

  1. Zbigniew Janiak – Prezes Zarządu

  2. Stefan Saliński – Wice Prezes

  3. Marianna Ścigała – Sekretarz

  4. Stanisław Dobrowolski – Skarbnik

  5. Andrzej Pieniążek – Członek Zarządu