Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie ryczałtu

Dodatek do wynagrodzenia pokrywający całość wydatków uniemożliwia zawodowemu kierowcy dochodzenie wypłaty kwot określonych przepisami

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku, rozpatrując apelację byłego pracownika firmy transportowej od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Kierowca złożył pozew po czerwcowym wyroku Sądu Najwyższego.
TREŚĆ WYROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM