Szkolenia okresowe kierowców

W celu zgłoszenia osoby na szkolenie prosimy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: biuro@dspm.pl lub fax: 71 360-03-71, 360-03-72.

Pobierz formularz zgłoszenia

Po zakończeniu szkolenia organizujemy na miejscu przeprowadzenie badań lekarskich oraz psychologicznych.

Dla osób, które chciałby odbyć szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie czasie, proponujemy szkolenie w formie e-learningu. Do Państwa dyspozycji posiadamy salę szkoleniową wyposażoną w stanowiska komputerowe oraz opiekę merytoryczną wykładowcy.

Atrakcyjna cena, a także zniżki dla min 2 osób z jednej firmy.

************************************************************

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowych.

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego i obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie 5 modułów określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia.

Do 10 września 2013r. szkolenie okresowe zobowiązani są ukończyć kierowcy, którzy uzyskali:  prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E w okresie 01.01.2006 – 31.12.2009r.

Kierowcy, którzy posiadają i wykorzystują zawodowo kat. prawa jazdy: D, D+E, D1, D1+E  zobowiązani są do odbycia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy przed upływem 5 lat od daty ukończenia poprzedniego szkolenia okresowego.