Rodzaje szkoleń

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń:

  • Szkolenia okresowe kierowców zawodowych
  • Kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych
  • Szkolenia z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców
  • Normy czasu pracy kierowców (WE 561/2006, AETR)
  • Tachograf cyfrowy bez tajemnic – Szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych