Opłaty licencyjne

PRZEWÓZ RZECZY
Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego:
- na 5 lat: 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji;
- na 10 lat: 8000 zł (licencja) + 880 zł za każdy wypis z licencji;

Opłaty za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej:
- na 5 lat: 40 zł za każdy wypis z licencji;

PRZEWÓZ OSÓB (autobus/autokar)
Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego:
- na 5 lat: 3600 zł (licencja) + 396 zł za każdy wypis z licencji;
- na 10 lat: 7200 zł (licencja) + 792 zł za każdy wypis z licencji;

Opłaty za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej:
- na 5 lat: 36 zł za każdy wypis z licencji;

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr  83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP